Ga naar de inhoud

XS Project heeft een documenten template tool waarmee een gegevensbehoefte schema direct in een mappenstructuur kan worden verwerkt.

De XS document (gegevens-)behoefte template stelt vooraf de map locaties van alle documenten in zodat de teamleden hun documenten altijd in de juiste map moeten plaatsen.

Wanneer een document vervangen wordt door een geactualiseerde versie, wordt de vervangen versie gearchiveerd en blijft beschikbaar.

De mappen kleuren van rood naar groen naarmate de gevraagde bestanden worden aangeleverd. Documenten worden pas zichtbaar voor de overige gebruikers nadat deze door de aangewezen verantwoordelijke zijn goedgekeurd.